Top 10 môn bóng đá của trường Preseason College Vegas, Buckeyes Edge Out Tide cho vị trí hàng đầu